Radiator


Chłodnica, skraplacz, parownik – to radiatory odbierające lub pobierające ciepło z układów silnika czy auto klimatyzacji.
chłodnice samochodowe, skraplacze klimatyzacji, radiator chłodnicyZ reguły budowane są z aluminium ale i miedzi. Są to materiały doskonale oddające i pobierające ciepło. Sama konstrukcja chłodnic samochodowych nie jest niczym skomplikowanym. Jest to układ rurek, najczęściej w ożebrowaniu ułatwiającym wymianę ciepła poprzez zwiększenie powierzchni wymiany ciepła. Całość radiatora i ożebrowania oczywiście wbudowana jest w konstrukcję umożliwiającą montaż i przyłączenia przewodów dopływowych i odpływu. Zasadnicza różnica w konstrukcji radiatorów, skraplaczy klimatyzacji to sposób przepływu czynnika chłodzonego czy nagrzewanego. Dwa zasadnicze rozwiązania to przepływ szeregowy i równoległy.

chłodnica samochodowa - radiator skraplacza klimatyzacjiRozwiązanie szeregowe to jeden przewód znacznej długości wyginany w wężownicę, przepływ równoległy to wiele równolegle umieszczonych rurek między dwoma rdzeniami. Jaka jest podstawowa różnica w eksploatacji? Chłodnice równoległe są bardziej niezawodne w przypadku zabrudzeń układu prowadzących do zablokowania przepływu w chłodnicy szeregowej. Jednak chłodnicę szeregową można wypłukać w przypadku zabrudzenia, co nie jest skuteczne w przypadku chłodnic równoległych i najczęściej muszą być wymieniane

.

Comments are closed.