maj 02

28. Auto Klimatyzacja w Hybrydach

Toyota Prius, Auris, Lexus RX450h, GS450h, Hondalokalizacja kompresora klimatyzacji w hybrydzie toyota lexus Insight, Volkswagen Touareg Hybrid

Hybrydy, obecne na światowych rynkach od 10 lat, dośd wolno, jednak trafiają również do Polski. Nie są tak popularne jak w USA ale coraz częściej spotykamy je na naszych ulicach. Dlatego też należy zwrócid uwagę – nie tylko użytkowników ale przede wszystkim serwisantów – na specjalne wymogi związane z obsługą i serwisem klimatyzacji w autach o napędzie hybrydowym, w których widok komory silnika jest co najmniej ciekawy, a kompresor identyfikuje się na pierwszy rzut oka tylko dzięki przewodom klimatyzacji.

kompresor Denso ES27C, elektryczna sprężarka klimatyzacji hybrydyZasada działania układu klimatyzacji Schemat kompresora elektrycznego klimatyzacji hybrydyjest oczywiście taka sama jak we wszystkich autach, jednak znaczącą różnicę stanowi kompresor. Nowe rozwiązanie to kompresor Denso ES27C napędzany trójfazowym silnikiem indukcyjnym zasilanym napięciem 288V z przetwornicą umożliwiającą pracę sprężarki na zasilaniu z baterii pokładowych. Rozwiązanie to pozwala na działanie przy wyłączonym silniku spalinowym (nie pracuje prądnica / generator). W kompresorze zastosowano ślimakowy zespół sprężania i separator oleju który Uzwojenie kompresora elektrycznego denso es27c do autoklimatyzacji hybrydypozostawia większośd oleju w sprężarce co zmniejsza jego ilośd w układzie wpływając na poprawę wydajności (olej potrzebny jest sprężarce a nie układowi). Kolejna ciekawostka to komora silnika elektrycznego sprężarki przez którą przepływa czynnik od strony niskiego ciśnienia układu klimatyzacji. Pozwala to jednocześnie na całkowite rozprężenie czynnika, spełniając rolę akumulatora, a dodatkowo na gromadzenie odseparowanego oleju.

I tu uwaga:
Olej w kompresorach elektrycznych to ND-OIL 11, nie mający nic wspólnego z obecnymi olejami do klimatyzacji. Olej ten posiada właściwości dielektryczne i pozwala na pracę uzwojenia silnika kompresora w otoczeniu czynnika chłodzącego, który przez niego przepływa. Toyota i Lexus ostrzegają nie tylko przed stosowaniem innych olejów, ale i zwracają uwagę na przestrzeganie odpowiedniej ilości oleju w układzie, którego nadmierna ilośd może uszkodzid układ! Informacje tych producentów wskazują, że nawet 1% oleju innego niż ND-OIL11 podany do układu może prowadzid do uszkodzeo kompresora. Dlatego zalecają serwisowanie układów klimatyzacji w hybrydach osobnymi maszynami serwisowymi, aby nawet najmniejsza ilośd innego oleju nie dostała się do układu. W przypadku zastosowania niewłaściwego oleju producenci wymagają wymiany parownika, skraplacza i kompresora. Najbezpieczniejszym postępowaniem przy tych układach jest stosowanie manometrów w trakcie serwisu okresowego. W przypadku nieszczelności czy naprawy układu należy zastosowad osobny automat serwisowy.

zdjęcie układu sterownika klimatyzacji hybrydy ecuSamo sprawdzenie poprawności działania układu klimatyzacji w hybrydowym układzie napędowym wymaga specjalnego modułu serwisowego. Układ sterowania sprężarką i klimatyzacją jest powiązany bezpośrednio ze sterownikiem EUC (Electronic Control Unit- elektroniczna jednostka sterująca) elektrycznego napędu hybrydowego HEV (hybryd electric vehicle) oraz sterownikiem ECU baterii pokładowych. Sam sterownik ECU kompresora pozwala na regulację prędkości obrotowej od 0 do 8600 obrotów na minutę – więc i sterowanie jego wydajnością, w zależności od ustawionych parametrów na panelu sterowania w kabinie. Nie pomijają oczywiście czujników nasłonecznienia, temperatury i wilgotnośd. Sama praca klimatyzacji wpływa również na hybrydowy układ napędowy – praca układu klimatyzacji dodatkowo zwiększa obciążenie baterii pokładowych (zmniejszenie poziomu energii) wpływa na załączanie silnika spalinowego. W związku ze znaczną integracją układu klimatyzacji z HEV (elektryczny napęd hybrydowy) ilośd komend i błędów generowanych przez układ klimatyzacji jest znacznie większa i różni się od spotykanego w autach z tradycyjnym napędem. To znaczny skrót z informacji dotyczących obsługi klimatyzacji w autach z napędem hybrydowym – nowością techniczną, mimo 10 lat istnienia na runku samochodowym. Wzrosną więc wymagania poziomu wiedzy i kompetencji serwisantów klimatyzacji, i będą one rosły gdyż producenci pracują już nad eżektorowymi układami klimatyzacji opartymi na CO2, ale o tych układach w kolejnej publikacji

Schemat autoklimatyzacji samochodu o napędzie hybrydowoym

Powrót na górę