mar 21

32. Naprawa klimatyzacji samochodowej – Toyota Corolla Verso

Nie szukaj zaworu rozprężnego czy dyszy dławiącej ? !

Auto klimatyzacja układ klimatyzacji z dyszą dławiącą

Producenci stosują coraz częściej nietypowe rozwiązania w klimatyzacji samochodowej, mające na celu zmniejszenie obciążenia silnika a co za tym idzie, zużycie paliwa. Takim rozwiązaniem jest układ klimatyzacji w Corolli z 2005 roku z silnikiem 2,2 D-4D. Użyto w tym układzie sprężarki klimatyzacji Denso o zmiennej pojemności skokowej i zastosowano nowe rozwiązanie w postaci podgrzewacza gazu, zastosowano elektrozawór z dodatkową dyszą i zbiornikiem gorącego gazu umożliwiające szybką i skuteczną regulację temperatury w zakresie 8-30 °C. Takie rozwiązanie ma ograniczyć obciążenie dodatkowe silnika jakim jest pracujący układ klimatyzacji i zmniejszyć zużycie paliwa o 3%. Problemem jednak jest dostępność tego zaworu/wymiennika w przypadku konieczności naprawy układu, szczególnie jeśli sprężarka uległa zatarciu a układ uległ zabrudzeniu. O ile zawór rozprężny czy dyszę dławiącą można na rynku bez problemu kupić to nowe rozwiązanie staje się kłopotem. Ciekawe że spotkać można ten układ z dyszą dławiącą i bez.

Innym elementem na który należny zwrócić szczególną uwagę to uszkodzenia sprężarki związane z nieprawidłową pracą układu sterowania. W tym przypadku sprężarka Denso  sterowana elektrozaworem. Jeśli w wymontowanej sprężarce stwierdzimy brak oleju w komorze wału korbowego, to jest to wskazanie możliwych powtarzających się uszkodzeń. Nie pomoże idealna obsługa układu z wymianą sprężarki, skraplacza i płukaniem układu włącznie !

Z tym samym problemem spotkać można się w toyocie Avensis i Yaris.

Powrót na górę

sty 17

31. Klimatyzacja samochodowa, układy z dyszą dławiącą i zaworem rozprężnym

Budowa, zasada działania, schemat – różnice między układami

Często użytkownicy klimatyzacji samochodowej pytają dlaczego przewód jest zamrożony w połowie długości, czasem przewód o większej średnicy, czasem ten o mniejszej średnicy. Odpowiedz leży w budowie układu klimatyzacji samochodowej. Stosowane są dwa rozwiązania – w układzie mamy dyszę dławiącą lub zawór rozprężny. Obydwa elementy mają za zadanie rozprężanie czynnika chłodzącego, który obniża temperaturę parownika. Układy te przedstawiłem w uproszczonych schematach ideowych, które jasno wskazują różnice między nimi.

klimatyzacja samochodowa budowa zasada działania schemat klimatyzacji

Rozprężający się czynnik w układzie klimatyzacji powoduje obniżenie temperatury poza miejscem jego zamontowania a wilgoć z powietrza skrapla się na ochłodzonym przewodzie. Tak więc zawór rozprężny zamontowany bezpośrednio przy parowniku zasilany jest przewodem w którym płynie czynnik gorący a rozprężenie następuje dopiero w parowniku – zimny jest przewód niskiego ciśnienia (o większej średnicy). Dysza dławiąca zamontowana w połowie odległości między skraplaczem a parownikiem powoduje szronienie przewodu wysokiego ciśnienia (o małej średnice) oraz przewodu niskiego ciśnienia aż do akumulatora. Zasadnicza różnica między tymi układami leży w zadaniu jakie spełnia osuszacz w układzie klimatyzacji samochodowej z zaworem rozprężnym a akumulatorem w autoklimatyzacji z dyszą dławiącą. W pierwszym przypadku, osuszacz podaje skumulowany czynnik w stanie płynnym do zaworu rozprężnego, w drugim akumulator pozwala na rozprężenie pozostałości czynnika w stanie płynny, nim ten dotrze do sprężarki.

Autklima zasada działania klimatyzacji samochodwej

W obydwu układach, z dyszą dławiącą czy zaworem rozprężnym – tak akumulator jaki i osuszacz – zatrzymuje wilgoć i spełnia rolę filtrującą zanieczyszczenia układu. Dlatego też, niezależnie od układu należy wymienić osuszacz bądź akumulator w przypadkach rozszczelnienia układu czy wymiany sprężarki klimatyzacji. Efekt schładzania przewodów jest wykorzystywany przez serwisantów do wstępnego i szybkiego diagnozowania stanu układu klimatyzacji. Metoda ta pozwala na szybkie stwierdzenie przyczyny niesprawności autoklimatyzacji i znacznie ułatwia podjęcie koniecznych kroków związanych z usunięciem usterek nawet bez podłączenia manometrów czy stacji serwisowej.

Powrót na górę